Nybyggeri - Høj fleksibilitet

N. P. Liltarp ApS har en meget høj grad af fleksibilitet.

På det håndværksmæssige område har vi et godt og fast- tømret samarbejde med under- entreprenører, som matcher os kvalitetsmæssigt og med hensyn til overholdelse af aftaler m.m.

Også indenfor projektering træk- ker vi på eksterne firmaer. Vi laver selv en del tegnestue- arbejde, men ved større projekter samarbejder vi med arkitekt- og ingeniørfirmaer.

N. P. Liltarp løser totalprojekter for erhvervslivet, hvor vi er med helt fra starten, hvor vi kommer med idéer og skitseforslag til byggeriet.

Vi sørger selvfølgelig for ansøgninger og byggetilladelser m.m., og efterfølgende styrer vi med sikker hånd koordineringen mellem de forskellige leveran- dører og håndværksfirmaer.